Aanmelden

Aanmelden

Je kunt je via deze pagina aanmelden voor een intakegesprek t.b.v. één van de maatwerktrajecten van 3D Ambacht.

Het aanmeldproces bestaat uit drie stappen:

Stap 1, Kennismaking

Je vult onderstaand aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en klikt op verzenden. Nadat je aanmelding is ontvangen door ons wordt je z.s.m. uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de gegevens, die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier, doorgenomen en komen o.a. de volgende zaken aan bod: Je achtergrond, huidige begeleiding, financiële situatie, leervermogen, technische inzicht, motivatie etc. In dit gesprek kun je ook aangeven waarom en wáár je je op wilt focussen bij 3D Ambacht.

Stap 2, Intaketoets

Om een indruk te krijgen van je niveau en om ervoor te zorgen dat de aangeboden modules goed bij je passen maak je een meerkeuzetoets. Dit gebeurt bij voorkeur aansluitend aan het kennismakingsgesprek in stap 1. Je krijgt daarvoor zoveel tijd als jij nodig hebt en mag op verzoek ook op een ander tijdstip worden gemaakt.

Stap 3, Meelopen

Nadat je stap 2. succesvol hebt doorlopen wordt je uitgenodigd om een halve dag te komen kijken bij 3D Ambacht. Je maakt dan o.a. kennis met de hoofddocent en je krijgt van hem een opdracht waarbij gekeken wordt hoe je dit afgaat. Mocht ook dat goed gaan dan ben je toegelaten tot één van de maatwerktrajecten bij 3D Ambacht. Daartoe worden dan nog nadere afspraken gemaakt v.w.b. bijvoorbeeld startdatum etc.

Aanmeldformulier

Ja, ik meld mij aan voor een intake voor het maatwerktraject 3D Ambacht.


Ik voldoe aan de volgende eisen uit het functieprofiel:

Na aanmelding krijgt je een ontvangstbevestiging.

Over

3D Ambacht wil voor opdrachtgevers en afnemers van betekenis zijn maar ook aandacht besteden aan de talenten en inzet van de minder zichtbare groepen binnen de samenleving en specifiek de groep mensen die zich ten gevolge van autisme of een aanverwante aandoening in een maatschappelijke achterstandspositie bevinden.

Nieuwsbrief
Contact

Frank Houben
06 - 55965366
info@3dambacht.nl

Bereikbaarheid