Over Ons

Over Ons

Doelstelling 3D Ambacht

3D Ambacht wil voor opdrachtgevers en afnemers van betekenis zijn maar ook aandacht besteden aan de talenten en inzet van de minder zichtbare groepen binnen de samenleving en specifiek de groep mensen die zich ten gevolge van autisme of een aanverwante aandoening in een maatschappelijke achterstandspositie bevinden. Onder hen zijn er velen die zich aangetrokken voelen tot het werken met digitale technieken. Bij 3D Ambacht leren zij hun talenten ontdekken en krijgen ze onder begeleiding de kans om zich te ontwikkelen. Op deze manier willen wij een positieve bijdrage leveren aan de carrièrekansen van mensen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De visie van 3D Ambacht

Door de razendsnelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het gebruik van digitale productietechnieken als 3D-printen voor een grote groep geïnteresseerden bereikbaar geworden. Deze ontwikkelingen zullen in de komende jaren leiden tot nieuwe beroepen, denk daarbij aan het beroep van modelleur, scanner, printerontwikkelaar en bijvoorbeeld docent digitale technieken. Zij die de digitale technieken beheersen worden de ambachtslieden van de 21-ste eeuw. Zij maken het mogelijk om tegen een betaalbaar bedrag kleine series of zelfs gepersonaliseerde producten te maken.

Werkwijze

Wij bieden de deelnemers een vaste structuur en begeleiding in een inspirerende werk- en leeromgeving. Als uit een kennismakingsgesprek en een toets blijkt dat een deelnemer voldoende interesse en talent heeft om zich te bekwamen in digitale techniek dan wordt voor de deelnemer een maatwerktraject samengesteld.

Daartoe wordt een combinatie gemaakt uit de volgende leergebieden:

Inhoudelijke kennis

Binnen 3D Ambacht zijn diverse modules ontwikkeld op het vlak van printen, modelleren, ontwerpen, scannen en materiaalkunde. Afhankelijk van de voorkennis en de interesse van de deelnemer wordt in overleg met de deelnemer een selectie gemaakt uit de modules. De modules zijn zo ontwikkeld dat elke deelnemer deze op zijn eigen tempo kan volgen. De deelnemers worden hierbij begeleid door deskundige docenten. Elke ochtend wordt gezamenlijk gestart met het doornemen van de individuele voortgang en leerdoelen voor die dag. De inhoud van de modules staat (binnenkort) beschreven op deze website.

Inspiratiebijeenkomsten

3D Ambacht heeft contacten met veel bedrijven die actief zijn op het gebied van 3D printen. Om de week vindt op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een inspiratiebijeenkomst plaats. De inspiratiecolleges worden verzorgd door ondernemers. De colleges geven de deelnemers een goed beeld van de diversiteit aan mogelijkheden en ontwikkelingen op het vlak van digitale productie. De colleges helpen de deelnemers bij het bepalen van de gebieden waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Op de homepage vindt u bij ‘Mogelijk gemaakt door’ een overzicht van de deelnemende ondernemers.

Werknemersvaardigheden

Om in een bedrijf te kunnen functioneren zijn diverse vaardigheden van belang. Binnen het maatwerktraject wordt de deelnemer geholpen met het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van plannen en organiseren, samenwerken, projectplan opstellen, rapporteren, CV schrijven en het samenstellen van een portfolio. De vaardigheden worden zoveel mogelijk geoefend op basis van opdrachten van klanten. Gedurende het maatwerktraject is de deelnemer verplicht om een portfolio bij te houden van de kennis die hij/zij zich eigen maakt en van de producten die hij/zij produceert.

Instructie verzorgen

Op het moment dat een deelnemer binnen een bepaalde module een dusdanige deskundigheid heeft ontwikkeld dat hij/zij andere deelnemers kan instrueren dan stimuleren wij deze ontwikkeling. De deelnemer krijgt dan de mogelijkheid om zijn/haar vaardigheden op het vlak van het verzorgen van instructie in de praktijk verder te ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Aan het begin van het traject worden de kwaliteiten en valkuilen van de deelnemer in kaart gebracht. Binnen het traject gaat de deelnemer oefenen met strategieën om uit zijn valkuilen te blijven. Het goed omgaan met valkuilen is namelijk cruciaal voor persoonlijke groei en tevens wordt de afstand tot de arbeidsmarkt een stuk kleiner als iemand goed leert omgaan met zijn valkuilen. Om het belang van persoonlijke ontwikkeling te benadrukken kan een deelnemer na het afronden van een inhoudelijke module pas naar een volgende inhoudelijke module doorstromen als de deelnemer een evaluatie heeft gemaakt van het geleerde op het vlak van kwaliteiten, valkuilen en strategieën.

Begeleiding naar een stageplaats en werk

Op het moment dat de deelnemer in staat is om binnen een regulier bedrijf werkzaam te worden dan gebruikt 3D Ambacht haar netwerk om een goede plek te zoeken. Ook begeleidt 3D Ambacht de student gedurende de stageperiode. 3D Ambacht werkt samen met het werkgeversservicepunt zodat ondernemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden en regelingen op het moment dat de interesse bestaat om iemand in dienst te nemen.

Hier leest u meer over de maatwerktrajecten die 3D Ambacht levert.

Over

3D Ambacht wil voor opdrachtgevers en afnemers van betekenis zijn maar ook aandacht besteden aan de talenten en inzet van de minder zichtbare groepen binnen de samenleving en specifiek de groep mensen die zich ten gevolge van autisme of een aanverwante aandoening in een maatschappelijke achterstandspositie bevinden.

Nieuwsbrief
Contact

Frank Houben
06 - 55965366
info@3dambacht.nl

Bereikbaarheid