3. Werken in de 3D-printwereld

Werken in de 3D-printwereld

In het kader van “Op weg naar betaald werk met ondersteuning” van Activerend werk begeleiden wij bij stages in de wereld van 3D-print. Om deel te nemen aan dit traject moet u het basistraject en het verdiepingstraject (product 1 en 2) hebben doorlopen. Daarnaast moet de verwachting bestaan dat u gaandeweg kunt doorgroeien naar betaald werk.

Wij zoeken bedrijven in de 3D-printwereld die passen bij uw kennis behoeften. Via sollicitatie proberen wij te komen tot stages die mogelijk over kunnen gaan in een betaalde baan.

Afhankelijk van het bedrijf ontwerp/tekent u 3D-modellen in een 3D-tekenprogramma, werkt u met 3D-scanners of bedient u 3D-printers. Na deze periode heeft u de basiservaring om werkzaam te zijn in de 3D-print branche.

Dit traject bevat modules uit de volgende leergebieden:

 • Inhoudelijke kennis
 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Werknemersvaardigheden
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Instructie verzorgen
 • Begeleiding naar een stageplaats en werk

Details

 • Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week bij 3D Ambacht gedurende 6 maanden.
  • Aantal dagdelen bij stagebedrijf is afhankelijk van de belastbaarheid van de deelnemer
  • Bijwonen inspiratiebijeenkomsten is facultatief
 • Locatie: 3D Ambacht Studio, Looierstraat 33, Arnhem en op locatie stagebedrijf
 • Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers
 • Inclusief: koffie/thee/printmaterialen
 • Kosten: € 2.175,- per deelnemer inclusief BTW (uit budget Activerend werk, geen eigen kosten)
 • Betaling: via beschikking gemeente
 • Instroom: doorlopend, zo mogelijk aansluitend op het verdiepingstraject (product 2)
 • Diploma: certificaat bij succesvol afronden stage
 • Voorkennis: product 1 en product 2 doorlopen
 • Selectie: deelnemers worden geselecteerd op talenten, motivatie en het vermogen om t.z.t. betaald werk te verrichten
 • Opgeven via e-mail: info@3dambacht.nl of het aanmeldformulier

Zijn er speciale wensen t.a.v. het volgen van de verschillende modules uit de verschillende leergebieden dan bestaat de mogelijkheid in overleg een ‘Special‘ maatwerktraject samen te stellen.

Over

3D Ambacht wil voor opdrachtgevers en afnemers van betekenis zijn maar ook aandacht besteden aan de talenten en inzet van de minder zichtbare groepen binnen de samenleving en specifiek de groep mensen die zich ten gevolge van autisme of een aanverwante aandoening in een maatschappelijke achterstandspositie bevinden.

Nieuwsbrief
Contact

Frank Houben
06 - 55965366
info@3dambacht.nl

Bereikbaarheid